Klub

Členství v Mezinárodním klubu přátel Victoria – Golden Hind (Internacional club, amigos del Victoria – Golden Hind) opravňuje členy být osobně informovány o všem, co se bude kolem lodi dít a mít přednostní právo se zúčastnit všech akcí na Viktorce pořádaných, včetně všech plaveb, které budou po opravě Victorie – Golden Hind organizovány.

Členové klubu obdrží Průkaz člena klubu s pořadovým číslem. Veškeré informace dostupné o  této lodi budou pravidelně uveřejňovány na tomto webu, včetně rejstříku členů Mezinárodního klubu přátel Victoria – Golden Hind. Byl zřízen transparentní účet, kde je transparentně vyčísleno, že všechny příspěvky členů jsou použity pouze na opravu Victorie – Golden Hind.

Základní jednorázový příspěvek člena je ve výši 11 EUR, nebo 300,-Kč.  Ostatní příspěvky budou vždy už jen dobrovolné.

Chcete-li se rovnou přihlásit do Klubu, zašlete svou přihlášku s uvedením celého jména, datem narození, bydlištěm, vaším emailem a telefonem na email Bohac.Pepa@seznam.cz. Budou vám zaslány podrobnější informace.

Mezinárodní klubu přátel Victoria – Golden Hind   (MKPV)

Club international des amis de Victoria – Golden Hind

Internacional club, amigos del Victoria – Golden Hind

International club friends of Victoria – Golden Hind

Č.ú. 275149584/0300

IBAN: CZ93 0300 0000 0002 7514 9584

BIC: CEKOCZPP

email: bohac.pepa@seznam.cz

tel.+420 722939848

Členský příspěvek minimálně 300,-Kč, nebo 11,-EUR. Všechny peníze z členských příspěvků, půjdou prokazatelně do oprav Victorie – Golden Hind. Členové klubu o tom budou transparentně informováni.

Les frais d´adhésion sont minimum 300,- CZK ou 11,- EUR. Tous les frais seront asignés uniquement a la réparation de Victoriaa – Golden Hind. Tous les members du club seront informés de tous les frais.

Los amigos deben donar minimo un saldo de 300,- CZK o 11,- EUR. Todo lo recaudado en dinero sera utilizado para la reparacion de la barca Victoria – Golden Hind. A todos los miembros del club se mantendran informado de las acciones que se realicen.

Membership fees are minimum 300,- CZK or 11,- EUR. All the fees will be destinanted for the repairs of Victoria-Golden Hind only. All the club members will be informed about all the expenses.

Povinnosti členů:

  • Zaplatit členský příspěvek

Práva členů:

  • Bydlet na Viktorii Golden Hind zadarmo, pokud odpracují na lodi minimálně za každou noc strávenou na lodi, průměrně 2 hodiny. Pokud člen nechce nebo nemůže na lodi pracovat, zaplatí za každou noc 5 EUR do fondu na opravu lodě. Každý člen MKPV může na Viktorii bydlet v současné době po neomezenou dobu.
  • Půjčit si naše auto za 15 EUR na den + 1 EUR za každých ujetých 10 Km + dotankovat plnou nádrž nafty. To platí pro toho kdo zapatil členský příspěvek 1.000,- Kč (35 EUR ) a více. Ostatní platí za auto 20 EUR za den + ostatní náklady.
  • Být informován, jak byly použity peníze z členských příspěvků, o tom jak pokračují na lodi práce a o všech akcích které klub na lodi pořádá. Člen má přednostní právo účastnit se těchto akcí, před nečleny klubu.